SEE XE CÔNG NGHỆ
ĐĂNG KÝ TẢI APP SEE NGAY VỀ ĐIỆN THOẠI ĐỂ CÓ CƠ HỘI GIA TĂNG THU NHẬP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH. HÃY CÙNG TẬN HƯỞNG NHỮNG TIỆN ÍCH ĐẾN TỪ SEE NHÉ
Cách thực hiện: Bạn dùng điện thoại sau đó vào ứng dụng CHPLAY và tải ứng dụng App See Xe  công nghệ 

Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành đăng ký và nhập mã giới thiệu: 41904ue8113b
linh đăng ký bằng điện thoại:  https://seeshop.page.link/gCjq
hoặc lên CHPLay tải APP SEE  sau đó đăng ký và nhập mã:: 
41904ue8113b
Bạn cũng có thể dùng điện thợi và quét mã QR theo ảnh sau
Quét QR


 
 

Bài Văn khấn Rằm tháng 7

Thứ hai - 08/08/2022 04:00
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy…….
Bài Văn khấn Rằm tháng 7

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Bài số 2: 

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ……. và chư vị hương linh

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm ........

Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp đức nhân, để đến nay chúng con được hưởng âm đức. Nghĩ đến đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền, chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa, kim ngân bày dâng trước án linh tọa.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo

Cao Tằng Tổ Tỷ

Bá thúc đệ huynh

Cô di tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc.

Chúng con cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng, chứng giám lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài, vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.

Chúng con tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, kính mời các vị phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, kính mời các vị hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật
Bài số 3
LỄ TRUNG NGUYÊN
(CÚNG ÁP TẾ)
Duy Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Đệ thất thập thất, tuế thứ  nhâm dần ……..(cúng năm nào thì điền năm đó vào chỗ chấm ví dụ: quý tỵ)  niên, thất nguyệt, thập tứ nhật. Nghệ An tỉnh, ........ huyện, ........ xã, xóm 1, ..... thôn.
Nam tử...........................
Đồng gia quyến thượng hạ đẳng.
Viết vì tư kim nhật áp tế lễ hữu trung nguyên.
Kính dâng lễ bạc phục vọng gia tiên, cung hành yết lễ. Cẩn phụng bàn soạn: phù tửu, thanh chước, nhang đăng, quả phẩm, trai nghi….. chi tiến cảm kính cáo vu.
Cung thỉnh: tiên tổ khảo, tiên tổ tỷ, cao tổ khảo, cao tổ tỷ, nội ngoại gia tiên, lai nghệ bản đường chấp kỳ thụ hưởng lễ hữu áp tế trung nguyên.
Cung thỉnh, Tằng tổ khảo, tiền bản xã, nông dân cứu quốc, hợp tác xã viên, niên đăng thượng thượng thọ, ,,,,,,,,,,trọng đường húy ...., thụy phác trực phủ quân, mộ tại bản xứ nghĩa trang, lai lâm tọa vị.
Cung thỉnh Tằng tổ tỷ tiền bản xã, niên đăng… ...... trọng đường chính thất ....... Thị hàng nhất, húy ......, hậu thuần thục nhụ nhân, mộ tại bản xứ nghĩa trang, liệt vị vị tiền.
Cung thỉnh, Hiển tổ khảo, tiền bản xã nông dân cứu quốc, hợp tác xã viên, cao tuổi hội viên, niên đăng ngoại bát tuần, ........ quý công húy ......, hiệu chính trực phủ quân, mộ tại bản xứ nghĩa trang, liệt vị vị tiền.
Cung thỉnh, Hiển tổ tỷ, tiền bản xã, phụ nữ cứu quốc, niên đăng…. ..... quý công chính thất,...... thị hàng nhất húy ......, hiệu từ hòa cần mẫn nhụ nhân, lai lâm tọa vị.
Cung thỉnh, Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, Đường bá, Đường thúc, Đường cô, thượng hạ bá thúc, huynh đệ, cô di, tị muội, tảo sinh, tảo lạc, hữu kỵ vô danh, liệt kê vô hậu, đồng lai tọa vị.
Kính cáo bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, bản gia ngũ tự phúc thần, đồng đẳng chư thần linh trông coi bản xứ này, giáng lâm chiếu giấm.
Trước án tọa liệt vị chư tiên linh, gia tiên, gia thần. Viết kim vì áp tế lễ hữu trung nguyên, cù soạn lễ bạc phục vọng gia  tiên, cung vọng gia thần, lễ cáo dĩ thành. Phục duy lai lâm, mặc thùy thượng hưởng. Cung nghênh chư tiên linh nguyện yên bảo tọa. Lai thần chính tế.
***********************************************************
LỄ TRUNG NGUYÊN
(CÚNG CHÍNH TẾ)
Duy Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Đệ thất thập thất, tuế thứ nhâm dần ……..(cúng năm nào thì điền năm đó vào chỗ chấm ví dụ: quý tỵ)  niên, thất nguyệt, thập ngũ nhật. Nghệ An tỉnh,.......... huyện, ........ xã, xóm 1, ....... thôn.
Nam tử..........................
Đồng gia quyến thượng hạ đẳng.
Viết vì tư kim nhật chính tế lễ hữu trung nguyên.
Củ soạn lễ bạc phục vọng gia tiên, cung vọng gia thần, cung hành cáo lễ.  Cẩn phụng bàn soạn: phù tửu, thanh chước, nhang đăng, quả phẩm, trai nghi….. chi tiến cảm chi cáo vu.
Cung thỉnh: tiên tổ khảo, tiên tổ tỷ, cao tổ khảo, cao tổ tỷ, nội ngoại gia tiên, lai nghệ bản đường chấp kỳ thụ hưởng lễ hữu áp tế trung nguyên.
Cung thỉnh, Tằng tổ khảo, tiền bản xã, nông dân cứu quốc, hợp tác xã viên, niên đăng thượng thượng thọ, ,,,,,,,,,,trọng đường húy ...., thụy phác trực phủ quân, mộ tại bản xứ nghĩa trang, lai lâm tọa vị.

Cung thỉnh Tằng tổ tỷ tiền bản xã, niên đăng… ...... trọng đường chính thất ....... Thị hàng nhất, húy ......, hậu thuần thục nhụ nhân, mộ tại bản xứ nghĩa trang, liệt vị vị tiền.
Cung thỉnh, Hiển tổ khảo, tiền bản xã nông dân cứu quốc, hợp tác xã viên, cao tuổi hội viên, niên đăng ngoại bát tuần, ........ quý công húy ......, hiệu chính trực phủ quân, mộ tại bản xứ nghĩa trang, liệt vị vị tiền.
Cung thỉnh, Hiển tổ tỷ, tiền bản xã, phụ nữ cứu quốc, niên đăng…. ..... quý công chính thất,...... thị hàng nhất húy ......, hiệu từ hòa cần mẫn nhụ nhân, lai lâm tọa vị.
Cung thỉnh, Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, Đường bá, Đường thúc, Đường cô, thượng hạ bá thúc, huynh đệ, cô di, tị muội, tảo sinh, tảo lạc, hữu kỵ vô danh, liệt kê vô hậu, đồng lai tọa vị.
Kính cáo bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, bản gia ngũ tự phúc thần, đồng đẳng chư thần linh trông coi bản xứ này, giáng lâm chiếu giấm.
Trước án tọa liệt vị chư tiên linh, gia tiên, gia thần. Viết kim vì lễ hữu trung nguyên, kính dâng lễ bạc phục vọng tổ  tiên, cung vọng gia thần, lễ cáo dĩ thành. Phục duy lai lâm, mặc thùy thượng hưởng.
LỄ CÁO TIỄN
Kim niên- kim nguyệt – kim nhật – kim thì
Viết kim vì lễ hữu chính tế trung nguyên
Củ soạn bạc lễ phục vọng gia tiên, cung vọng gia thần.
Phụng sự dĩ hoàn, nhang tàn tửu đạm, nghênh chung hữu tiễn.
Cung nghênh tổ tiên quy hồi phần mộ
Các các tôn thần quy hồi sở tại.  Cản cáo
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay311
  • Tháng hiện tại7,909
  • Tổng lượt truy cập2,834,178
Thăm dò ý kiến

Theo bạn đại gia đình họ tăng nên hoạt động thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây